CV
Link to english CV

PERSON OPPLYSNINGER

Navn:             Magnar Juvodden                                                      

Adresse:        Glimmerveien 5, 1155 Oslo                                        

Fødselsdato: 27.08.1971     

Mobil tlf:      +47 99 47 58 95                                                           

ARBEIDSERFARING

2006 –                   • Arbeidsgiver: Nordea Bank ASA

• Virksomhet: Bank

• Stilling: Scenior Project Manager

• Arbeidsområde: Prosjektledelse

 

2004 – 2006         • Arbeidsgiver: Nordea Bank ASA

• Virksomhet: Bank

• Stilling: Business Consultant

• Arbeidsområde: Prosjektledelse

 

2003 – 2004         • Arbeidsgiver: Nordea Liv AS

• Virksomhet: Livsforsikring

• Stilling: Controller

• Arbeidsområder: Budsjett, kostnadsoppfølging og rapportering.

 

2002 – 2003         • Arbeidsgiver: Nordea Liv AS

• Virksomhet: Livsforsikring

• Stilling: Prosjektleder og prosjektdeltager

• Arbeidsområder: Prosjektledelse og deltagelse i programmet ”Saksflyt”

 

2000 – 2002         • Arbeidsgiver: Nordea Liv AS

• Virksomhet: Livsforsikring

• Stilling: Teamleder

• Arbeidsområder: Budsjettering, personalansvar og prosjektarbeid.

 

1998 – 2000         • Arbeidsgiver: Norske Liv AS (senere Nordea Liv AS)

• Virksomhet: Livsforsikring

• Stilling: Beregner

• Viktigste arbeidsområder: Beregning av forsikringspremier og ytelser.

 

  UTDANNING/KURS

2004 – 2005         Kurs/institusjon: Project Management Leadership Development/ Nordea

• Viktigste fag/faglige ferdigheter kurset omfattet: Prosjektledelse

 

2000 – 2001         • Kurs/Institusjon: Lederkurs for unge ledere/K-bank

• Viktigste fag/faglige ferdigheter kurset omfattet: Lederutdannelse

 

1991 – 2000         • Utdanningsinstitusjon: Norges Tekniske og Naturvitenskapelig Universitet

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon: Sosialøkonom - Candidatus Rerum Politicarum

 

PROSJEKT         

                                   Nordea Transformation Programme - Deltager H05 – ?

                                   FX-department in Oslo to Copenhagen  - Prosjektleder H05 – V06

                                   New Norwegian Cash Depot Structure - Prosjektleder H05 – V06

                                   Consolidation and Alignment of P&P – Prosjektleder V04 – V05)

                                   Pro-Web - Prosjektleder H04

                                   Saksflyt - Deltager H02 – V03

                                   Beregninger - Prosjektleder H02 – V03

   Quick-Win - Prosjektleder H02

   Omorganisering Norske Liv - Deltager H99 – V00

SPRÅK

Engelsk                    Leseferdigheter: Meget gode

  Skriveferdigheter: Meget gode

   Muntlige ferdigheter: Meget gode

 

Tysk                         Leseferdigheter: Grunnleggende

  Skriveferdigheter: Grunnlegende

   Muntlige ferdigheter: Grunnlegende

 

 

TEKNISKE FERDIGHETER

   Windows, Word, Power Point og Excel med Visual Basic: Meget gode

   Notes: God

   iGrafx: God